اطلاعات کلی صندوق

اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه ‌گذاری جسورانه پویا الگوریتم در تاریخ 1399/12/11 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 11806 نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.
مدیریت دارایی‌‌های صندوق که عمدتاً شامل سرمايه‌‌گذاري در سهام شرکت‌‌هاي در شرف تأسیس و یا نوپاي داراي پتانسيل رشد زياد و سريع می‌‌باشد، پس از تایید کمیته سرمایه‌‌گذاری توسط مدیر صندوق صورت می‌‌گیرد. سرمایه صندوق 500 میلیارد ریال می‌باشد که در طول دوره سرمایه‌گذاری در 4 مرحله و طی 3 سال تأدیه می‌‌شود. زمانبندی زمان تأدیه در امیدنامه صندوق آمده است.
عمر صندوق که مشتمل بر دورۀ فعالیت و دوره تصفیه صندوق است، شش سال می‌باشد. دوره فعالیت صندوق از تاريخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت پنج سال است. سه سال ابتدايي دورة فعاليت‏، به‏عنوان دورة سرمايه‏گذاري صندوق تعيين شده است. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات و نحوه فعالیت صندوق می‌توانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد صندوق می‌توانید به بخش گزارش‌ها و صورت‌های مالی صندوق در این تارنما مراجعه کنید.