اهداف و الزامات سرمایه گذاری

اهداف و الزامات سرمایه گذاری

هدف از تشکيل صندوق، جمع‌آوري سرمايه از سرمايه‌گذاران و سرمايه‌گذاري در سهام شرکت‌هاي در شرف تأسیس و یا نوپاي داراي پتانسيل رشد زياد و سريع با هدف کسب بيشترين بازده اقتصادي ممکن در برابر پذيرش ريسک بالا است. علاوه بر کسب بازدهي از سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در اين زمينه، کمک به رشد اقتصادي، کارآفريني، ايجاد اشتغال و توسعه فن‌آوري از ديگر اهداف صندوق به حساب مي‌آيند. در راستاي اهداف يادشده، صندوق منابع مالي را جمع‌آوری نموده و در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعاليت فناوری اطلاعات و ارتباطات، پزشکی و سلامت، رسانه و سرگرمی و بایو و نانو تکنولوژی به منظور به بهره‌برداري رساندن و تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های ياد شده سرمايه‌گذاري مي‌نمايد. سرمایه‌گذاری صندوق می‌تواند به صورت خرد و یا مدیریتی انجام پذیرد.
سرمايه‌گذاري در اين صندوق با ريسک بسيار زيادي همراه است که ناشي از ماهيت این‌گونه سرمايه‌گذاري است. البته، تمهيدات لازم به عمل آمده است تا سرمايه‌گذاري‌هاي اين صندوق سودآور باشد وليکن هيچ تضميني در خصوص سود يا اصل سرمايه وجود ندارد. ممکن است در اثر کاهش ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق، سرمايه‌گذار در موقع فروش واحدهاي سرمايه‌گذاري خود، مبلغي دريافت كند كه از مبلغ پرداختي وي هنگام پذيره‌نويسي و یا خرید واحدهاي سرمايه‌گذاري بسيار کمتر باشد.