صندوق جسورانه پویا الگوریتم در یک نگاه

تاریخ آغاز فعالیت
-
مدیر صندوق
سبدگردان الگوریتم
متولی
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
حسابرس
موسسه حسابرسی بهمند

اشخاص کلیدی و اعضای کمیته سرمایه گذاری

لینک های مرتبط

اطلاعات سرمایه‌ای صندوق

سرمایه صندوق
500 میلیارد ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری
500000 واحد